Μετάφραση

Ο Άγιος Ιερώνυμος, μεταφραστής της Βίβλου στα λατινικά, είναι ο προστάτης των μεταφραστών.
Ο Άγιος Ιερώνυμος, μεταφραστής της Βίβλου στα λατινικά, είναι ο προστάτης των μεταφραστών. Πώς προστατεύεται όμως ο πελάτης υπηρεσιών μετάφρασης για να μη χάσει χρόνο, ποιότητα, χρήμα και την… υπομονή του;
Επιλέγοντας να συνεργαστεί με την COM Ν. Πρατσίνης – Ε. Ζησίμου & Σια ΟΕ.

Για ποιό λόγο; Επειδή η COM Ν. Πρατσίνης – Ε. Ζησίμου & Σια ΟΕ:

     διαθέτει πολλούς συνεργάτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών συνδυασμών. Είναι όλοι επαγγελματίες μεταφραστές υψηλής εξειδίκευσης και μεταξύ όλων αυτών επιλέγει τον πλέον κατάλληλο, ανάλογα με το περιεχόμενο και το ύφος του πρωτότυπου κειμένου.

     συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ειδικών επιστημόνων, σε πολλούς κλάδους, για ζητήματα ορολογίας.

     χρησιμοποιεί τα πιο εξελιγμένα εργαλεία μετάφρασης.

     έχει πάντα ανταποκριθεί στις συμφωνημένες προθεσμίες παράδοσης από την ίδρυση της, το 1999, μέχρι σήμερα. Γιατί σέβεται το χρόνο του πελάτη.

     προτείνει την οικονομικότερη επιλογή ανάμεσα στους διάφορους τρόπους μετάφρασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη (κείμενο για δημοσιοποίηση/έκδοση, για ενδοϋπηρεσιακή χρήση, επικυρωμένη μετάφραση κλπ ) – φροντίζει, πρώτα απ’ όλα, για τη σωστή επικοινωνία και συνεννόηση με τον πελάτη.

     τιμολογεί ανά λέξη πρωτοτύπου, για να γνωρίζει ο πελάτης το συνολικό κόστος από την αρχή.

     εξασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής – έχει τον τρόπο της..

     διατηρεί αρχεία μεταφράσεων των πελατών της για τουλάχιστον πέντε χρόνια, με βάση το πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει από το 2001 μέχρι σήμερα.

Και για να μη χαθεί η εμπιστοσύνη:
Προσφέρει σύμφωνο εμπιστευτικότητας (σύμφωνο εχεμύθειας).
Και για να διατηρηθεί η ελπίδα:
Προσφέρει ειδική τιμολογιακή πολιτική στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Ξεκινήστε τη διαγλωσσική επικοινωνία σας με την COM